Energetikai szakreferensi szolgáltatásunk keretében, a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, és a
Kormány 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelete alapján a következő tevékenységeket látjuk el:

•     Havi jelentést készítünk a Megbízó tárgyhavi  energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről
a fejlesztések, egyéb körülmények tükrében;
•     Figyelemmel kísérjük a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági
intézkedések   megvalósulását;

•     Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt veszünk a rendszeres energetikai auditálás
lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer
kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében;

•     Javaslatokat fogalmazunk meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági
fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban;

•     Gondoskodunk az elért energia megtakarítási eredmények kimutatásáról;

•     Összefoglaló éves jelentést készítünk, amit a vállalkozás a honlapján közzétesz;

•     Elősegítjük az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosítását a
vállalkozás működésében és döntéshozatalában;
Energetikai szakreferensi szolgáltatás
Berillex Mérnöki Szolgáltató Kft.
Berillex Mérnöki Szolgáltató Kft.