2016. december 21-től kötelező egy független energetikai szakreferens igénybe vétele a jelentős energiafogyasztású
gazdálkodó szervezetek számára. A szakreferenseket a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalnál kell bejelenteni.

A 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
2016. december 21-től úgy módosult, hogy bizonyos gazdálkodó szervezetek energetikai
szakreferens igénybe vételére kötelesek.

A rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre terjed ki, amelyeknek a tárgyévet megelőző
3 évben az éves energia felhasználási átlaga meghaladja a következő értékek valamelyikét:

•     400 000 kWh villamos energia
•     100 000 m3 földgáz
•     3 400 GJ hőmennyiség

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek energetikai szakreferens igénybe vételére kötelezettek,
az igénybevételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalnál.

Bővebb információ a Hivatal honlapján érhető el:
http://www.mekh.hu oldalon kell bejelenteni az energetikai szakreferenseket
Jogszabályi háttér
Berillex Mérnöki Szolgáltató Kft.
Berillex Mérnöki Szolgáltató Kft.